Om mig och Kontakt

Om mig

Jag som coach har ett unikt sätt att ta mig an klienten och dess välmående och vad välmående handlar om för att hjälpa och bidra till att klienten ska uppleva ett nytt välmående och kunna agera på ett nytt sätt för att kunna göra nya välmående val. Det som gör mig unik är mitt unika sätt att möta klienten med förståelse, empati och kärlek och genom att kombinera flera olika terapeutiska metoder tillsammans med min intuition och mina egna livserfarenheter. 


Jag som coach har ett holistiskt synsätt med psykosyntesen som grund som är en modern upplevelsebaserad terapiform, där allt hänger samman. Jag utgår från en helhetssyn gällande dig som människa där kropp, själ, känslor och tankar samspelar.


Jag har en bakgrund inom bank och finans under 16 år som personlig rådgivare, ledarskap och som placeringsspecialist där jag arbetade med människors drömmar och längtan i livet.

Jag har teori, praktik och en egen omfattande upplevelsebaserad inre utveckling med flera års egen terapi. Jag har också med åren fördjupat mig i energimedvetenhet, högkänslighet, yoga och ett flertal workshops och utbildningar i att leva i livets flöde med ökad medvetenhet och närvaro. Och jag har en 2- årig diplomerad coachutbildning hos Humanova i Stockholm


Det är fantastiskt att få uppleva att så många av mina klienter vittnar om hur mina unika metoder och verktyg ger märkbara resultat.

Jag brinner för att hjälpa människor och att inspirera och visa vägen till att leva det liv du önskar leva och inte som du lärt dig. Att inspirera människor till att leva ett liv bortom hinder och begränsningar och att få vara en del av människors resa och deras val och förändringar som leder till något ännu bättre än det de tidigare upplevt hittills, är för mig en passion.


Om du har frågor eller funderingar så är det bara att du kontaktar mig i formuläret nedan eller på

tel 070-828 73 73. Jag finns på Rosenhällsgatan 3A i Eskilstuna

Kontakta mig gärna!