Psykosyntesen

Psykosyntesen 

Psykosyntesen lyfter fram det friska i dig som människa för att låta din fulla potential ta plats i ditt liv. Psykosyntesen utgår från ett helhetsperspektiv där du består av tankar, känslor, kropp och själ. Psykosyntesen har ett förhållningssätt till att du är hel i din själ och att det handlar om din personlighet när du upplever hinder och begränsningar i ditt liv.

                                                "smärtan är inte i vägen - den är vägen"   

Oro, ångest och depression är ofta nertryckta känslor och otillfredsställda behov.

Det är friska reaktioner. Du mår dåligt när du trycker ner din smärta, men också när du trycker ner din  begåvning. Psykosyntesen uppmuntrar dig att se svårigheter som en potential till utveckling och inte som en begränsning. I varje problem du upplever, i varje svårighet du går igenom och i det som vi upplever som en brist hos oss själva - där vilar ett frö till personlig utveckling och mognad.

Kontakta mig gärna!

Psykosyntesen är en lära om kärlek att acceptera dig som du är och ta fram det du kan bli och det sätt du önskar leva på.

Inom Psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret viktigt för att skapa en inre trygghet och frihet och för att uppleva att du har fäste i livet. Det hjälper dig att skapa en tilltro till att du kan hantera de svårigheter som livet ibland kommer med och för att kunna hitta nya vägar.


För att förändra djupt rotade mönster så behövs det styrning och val. Du behöver kunna omsätta dina inre insikter till praktiskt handlande i din vardag, och för att kunna göra det så behöver du utveckla din vilja.

När du tar ansvar så har du också hittat din vilja. Viljan står i nära samband med din innersta kärna "vårt Jag".