Coaching

Coaching


Jag som coach utgår från olika frågeställningar för att du ska finna den väg som känns gott för dig och kunna välja det som är mest hjälpande och kärleksfullt mot dig. Jag som coach har ett holistiskt synsätt med psykosyntesen som grund som är en modern upplevelsebaserad terapiform, där allt hänger samman. Jag utgår från en helhetssyn gällande dig som människa där kropp, själ, känslor och tankar samspelar, och hur det samspelet fungerar är avgörande för hur du mår psykiskt och fysiskt.


Känner du igen dig i nedan;
Du önskar förändring i ditt liv

Du önskar ett friare liv

Du har tappat bort dig själv
Du låter andras behov komma före dina
Du söker svar och vet inte var du ska leta
Du upplever tomhet
Du önskar självkänsla
Du söker verktyg för att hantera dina tankar och känslor
Du upplever känslomässig berg- och dalbana
Du upplever livskris
Du känner oro, ångest eller stress

"Jag har fått verktyg och hjälp att ändra riktning i livet. Jag har fått livsgnistan tillbaka " - Heléne

Jag som coach hjälper dig att omsätta dina inre insikter så att du kan göra fler medvetna val och förändringar i ditt liv för att leva som du vill. Du är inte dina tankar och känslor, utan du är en människa som har de här tankarna och känslorna. Tänk dig att ditt inre är som en orkester som du ska dirigera. 


Jag som coach arbetar både med hur du har det just nu, det du bär med dig från din bakgrund och hur du önskar att ditt liv skulle se ut. 


Det är fantastiskt att få uppleva att så många av mina klienter vittnar om hur mina unika metoder och verktyg ger märkbara resultat.


Kontakta mig för frågor eller att boka tid via formuläret nedan. Jag finns på Rosenhällsgatan 3A i Eskilstuna.

En coachingsession är 60 min och du kan ha ett fysiskt möte eller via telefon.

"Tack för att du lär mig nya sätt att leva och leva mer fullt ut" - Anna

Kontakta mig gärna!