Coaching

 Malin Laine

-Infinite healing and health-Boka din coaching
Du ges ett tillåtande utrymme utan dömande, och du får möjlighet att utforska och vara den du verkligen är. Jag som coach och terapeut föreslår unika verktyg utifrån dina behov för att du ska hitta din lust, motivation och ibland helt ny riktning i livet.


Jag som coach och terapeut hjälper dig att förstå vem du är, och hur du skall omsätta dina inre insikter till praktiskt handlande. Du som människa är en helhet där kropp, själ, känslor och tankar står i nära samspel med varandra.


Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur du mår både psykiskt och fyskiskt. Ju mer du lär dig att lyssna och respektera din egen djupaste vilja, desto mer kommer livet att kännas meningsfullt och möjliggöra för dig att skapa och leva det liv som du önskar och längtar efter.


Du är unik och har en alldeles egen kraft och potential.

Det är viktigt att du lyssnar på och respekterar din egna vilja om livet ska kännas meningsfullt och du ska känna dig lycklig.

Ändå är det ofta som din egna vilja låter sig stiga åt sidan.


Nyckeln till ett hälsosamt liv är känslan och upplevelsen av meningsfullhet. Vet du vem du är och vad du vill så kommer du också att uppleva livet som meningsfullt. 


 Coaching är till för:

* våra livskriser * Våra sorger * psykisk ohälsa * relationsproblem *självförverkligande

* frigörande av kreativitet *stärkande av självkänsla * ta ansvar för sin hälsa * få  insikt om viljan

* få syn på sina beteendemönster * för privatlivet så som i arbetslivet  * se det som hjälper och se det som begränsar *få samspel mellan kropp, själ, känslor och tankar *finna mening och balans.


Klienter vittnar om hur mina unika metoder och verktyg ger märkbara resultat, och hur jag hjälper dem med deras svårigheter inom många olika områden i livet.


Till referenser
Ett samtal/session är 1h och kostar 850:-. Du bokar din coaching via  formuläret nedan.

Jag tar emot fysiska samtal/sessioner och även via telefon.


Du kan känna dig trygg med mitt naturliga och kärleksfulla förhållningssätt att leda dig!

Kontakta mig!

 
 
 
 
                                                                                                        Copyright © All Rights Reserved